بازار امن ساختمانی، صنعتی، تاسیساتی

سبد خرید شما

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

بازار امن ساختمانی، صنعتی، تاسیساتی

سبد خرید شما

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0
فیلتر و جستجو پیشرفته
فیلتر

فیلتر محصولات

فیلتر موبایل

لوله مانیسمان رده 160

نام کالا

سایز

ضخامت

طول

برند

قیمت

تاریخ

(1/2) اینچ
4.78mm
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

1 اینچ
6.35mm
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

1(1/2) اینچ
7.14mm
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

1(1/4) اینچ
5.61mm
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

10 اینچ
28.58m
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

12 اینچ
33.23m
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

14 اینچ
35.71m
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

16 اینچ
40.49m
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

2 اینچ
8.74mm
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

2(1/2) اینچ
9.53mm
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

3 اینچ
11.13mm
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

3/4 اینچ
5.56mm
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

4 اینچ
13.49m
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

5 اینچ
15.88m
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

6 اینچ
18.26m
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

8 اینچ
23.1m
6 متری

تماس بگیرید

۱۴۰۱/۰۲/۲۲